Ośrodek Charytatywny ST. LIBORIUS w Ostrowcu

Ośrodek Charytatywny dla Dzieci i Młodzieży pw. św. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu

Historia ośrodka

W roku 1994 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej staraniem Ks. Biskupa Ordynariusza Czesława Domina otrzymał od PKP opuszczony Hotel Pracowniczy leżący w Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu przy ul. Kasprowicza 7 (obecnie ul.Aniołów Stróżów 1).

2.jpg

Biskup Ordynariusz pragnął zorganizować tu Ośrodek wypoczynkowy dla najuboższych dzieci pochodzących z terenów kraju o największym zanieczyszczeniu powietrza – głównie ze Śląska, był też pomysł, by zorganizować tu Bursę szkolną dla młodzieży niepełnosprawnej.

Pierwszymi opiekunami tego obiektu byli: ks. Marek Mackiw, ks. Wacław Grądalski dyrektor podobnego Ośrodka w Podczelu k/Kołobrzegu, i ks Remigiusz Szrainert, który jako pierwszy mieszkając tu na miejscu, rozpoczął „walkę” ze zrujnowanym domem.

W lutym 1996 roku Ks. Biskup Ordynariusz Czesław Domin polecił księdzu Piotrowi Popławskiemu, (dotychczasowemu dyrektorowi Bursy Katolickiej dla ubogiej młodzieży w Szczecinku), stworzenie w tym domu i na tym terenie Ośrodka Charytatywnego dla ubogich dzieci pw. „św. Aniołów Stróżów”.

Mimo wysiłku jaki włożył tu przez rok ks. Remigiusz Szrainert, stan domu i otoczenia w lutym 1996 roku był – jak widać na zdjęciach – „dość dramatyczny”.

12.jpg

Trzeba było mieć nieprzeciętną wyobraźnię, by w tym opuszczonym hotelu robotniczym stojącym na zapomnianym kawałku kołobrzeskiej ziemi, przypominającej raczej „krajobraz księżycowy”, umieć dostrzec pełne zieleni, kolorów i harmonii miejsce wypoczynku dzieci – taką wyobraźnię miał Ks. Biskup Czesław.

Decyzja o mianowaniu ks. Piotra Popławskiego odpowiedzialnym za zrealizowanie tej wizji, była jedną z ostatnich decyzji chorego Ks. Biskupa, który niedługo potem zmarł.

Biorąc pod uwagę fakt, że Biskupowi Czesławowi tak bardzo zależało na tym Ośrodku, na jego charytatywnej misji, można powiedzieć, że jego powstanie i rozwój jest jakby spełnianiem Jego testamentu…

 

© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony internetowe słupsk